Meerwerf basisschool 't Tuselant

Duinroosstraat 2 1783 GK Den Helder

  • Basisschool 't Tuselant
Buitenschool in beweging
  • Klimmen en klauteren
  • Een buitenkeuken met restaurant in de zandbak en een watergoot.
  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool 't Tuselant
  • Les krijgen op het naast de school gelegen parkeerterrein.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de school zijn 9 leerkrachten werkzaam. Een enkeling werkt vijf dagen per week, maar de meesten werken in deeltijd. Bij ziekte of verlof moeten leerkrachten vervangen worden. Binnen onze stichting Meerwerf Basisonderwijs is een ‘vervangingspoule’ waaruit wij invalleerkrachten kunnen betrekken. In incidentele gevallen mogen collega’s uit het eigen team invallen.

Vervanging van zieke leerkrachten vormt wel eens een probleem, als er een tekort aan invallers is. We hebben een noodplan opgesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat we kinderen naar huis moeten sturen. Dit noodplan houdt in dat de leerlingen van de groep van de leerkracht die afwezig is, worden verdeeld over de overige groepen. Zij nemen dan werk mee dat hun leerkracht van tevoren heeft uitgezocht. Zo wordt ervoor gezorgd dat leerlingen niet onverwacht naar huis worden gestuurd. Die dag wordt gezocht naar een manier om vervanging voor de betrokken groep voor de dagen erna te regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven