Kindcentrum Schoter Duijn

Heiligharn 125 1785 SZ Den Helder

  • Wij spelen en leren in onze Schoter Tuijn, ontworpen voor en door de leerlingen.
  • Wij genieten van spelen en leren van natuurlijke materialen. Water en zand kan kinderen heel veel leren, kijk maar!
  • Buitenschoolse activiteiten geven net dat beetje extra aan een schooljaar. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het bezoeken van Sail.
  • Les van een ervaringsdeskundige, zoals een echte verzetsstrijder. Dat doe je op Schoter Duijn!
  • Wanneer het kan werken we samen met kinderen die ouder of juist jonger zijn. Zoals bijvoorbeeld bij de Koningsspelen

In het kort

Toelichting van de school

Schoter Duijn. Natuurlijk!

Wij houden de klassen klein waardoor er aandacht is voor wat er echt toe doet, uw kind! Ouderbetrokkenheid hebben we hoog in het vaandel staan, we doen het samen.

Wij werken thematisch met de nieuwste methodes. Individueel waar het moet, samen waar het kan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind voorop
  • Professioneel
  • Begrip
  • Samenwerking
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij houden onze groepen graag klein, zodat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding. 

Op Schoter Duijn wordt elk kind gezien en gehoord en daar zijn we trots op!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Stichting Kopwerk maakt gebruik van de verbeterde meldcode voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt onze school om te gaan met het vermoeden van geweld of mishandeling in de thuissituatie van een kind. De school doorloopt vijf stappen voordat zij een melding doen bij Veilig Thuis. Meer informatie over deze meldcode kunt u vinden via:   https://www.kopwerk.nl/informatie/meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling                                    

Terug naar boven