De Trimaran PC en RK Basisschool

Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder

  • Op het benedenplein staat de Ark. Hier kunnen de leerlingen naar hartenlust spelen.
  • Herdenken doen we samen. Ieder jaar, rond 4 mei, leggen de groepen 7 en 8 een bloemstuk neer bij het door hen geadopteerde oorlogsmonument.
  • Op het bovenplein kunnen de leerlingen sporten in de basketbal/voetbalkooi. Ook worden hier voetbaltoernooien gehouden en basketbalclinics.
  • Wij zijn een partnerschool van Triade, centrum van kunst en cultuur. In de school hangt het kunstwerk wat onze Brede School verbeeldt.
  • Leerlingen leren zelf keuzes maken, ook bij de verwerking van de dagtaak.

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheidspeiling is uitgevoerd in maart 2020. 70 leerlingen (95%) van groep 6 t/m 8 hebben deze enquête ingevuld. Samen met de gegevens uit het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem (KANVAS) analyseren we deze resultaten en vinden er waar nodig interventies plaats. 
Tevredenheid
7,9

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

In de periode februari/ maart 220 hebben de ouders deelgenomen aan de ouderenquête over de school. Van de 83 uitnodigingen hebben 68 respondenten (82%) de enquête ingevuld. De uitslag wordt door de school en de medezeggenschapsraad geanalyseerd. 
Tevredenheid
7,9

Bron

Terug naar boven