De Trimaran PC en RK Basisschool

Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder

  • Op het benedenplein staat de Ark. Hier kunnen de leerlingen naar hartenlust spelen.
  • Op het bovenplein kunnen de leerlingen sporten in de basketbal/voetbalkooi. Ook worden hier voetbaltoernooien gehouden en basketbalclinics.
  • M.b.v. de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders op een prettige manier met elkaar om te gaan.
  • Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen. In groep 1/2 en 3 is spelen het uitgangspunt bij het thematisch werken.
  • In de hele school werken wij vanuit thema's en koppelen daar zoveel mogelijk activiteiten aan. Zo ontstaat een netwerk van kennis.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheidspeiling is uitgevoerd in maart 2023. 44 leerlingen (98%) van groep 6 t/m 8 hebben deze enquête ingevuld. Samen met de gegevens uit het sociaal-emotionele leerlingvolgsysteem (KANVAS) analyseren we deze resultaten en vinden er waar nodig interventies plaats. 
Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de periode maart/april 2023 hebben de ouders deelgenomen aan de ouderenquête over de school. De uitslag wordt door de school en de medezeggenschapsraad besproken. 
Tevredenheid
8,6

Terug naar boven