De Trimaran PC en RK Basisschool

Marsdiepstraat 278 1784 AW Den Helder

  • Op het benedenplein staat de Ark. Hier kunnen de leerlingen naar hartenlust spelen.
  • Op het bovenplein kunnen de leerlingen sporten in de basketbal/voetbalkooi. Ook worden hier voetbaltoernooien gehouden en basketbalclinics.
  • M.b.v. de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders op een prettige manier met elkaar om te gaan.
  • Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen. In groep 1/2 en 3 is spelen het uitgangspunt bij het thematisch werken.
  • In de hele school werken wij vanuit thema's en koppelen daar zoveel mogelijk activiteiten aan. Zo ontstaat een netwerk van kennis.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van ICBS De Trimaran. De Trimaran staat in de wijk Nieuw-Den Helder en vormt samen met de bibliotheek, een sportvereniging en de Stichting Kinderopvang de brede school in het Duinpark. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens en resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO (de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs), de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. 

Daarnaast vindt u hier informatie over het beleid van de school (missie en visie op onderwijs).

Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare informatie over de school. Meer informatie over De Trimaran vindt u op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betekenisvol onderwijs
  • Thematisch werken
  • Kanjerschool
  • Betrokken bij eigen leerproces
  • Kind- Ouders- School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op deze pagina vindt u de leerlingenaantallen van de afgelopen jaren. De leerlingen zijn verdeeld over zeven groepen, waarvan twee kleutergroepen. Gedurende het schooljaar stromen leerlingen die 4 jaar worden in deze kleutergroepen in. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Trimaran werkt met een 'vijf gelijke dagen rooster'. Dit betekent dat er iedere schooldag lesgegeven wordt van 08.30- 14.00 uur. Tussen de middag lunchen de kinderen op school. Voor of na de lunch gaan de leerlingen buitenspelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De veiligheid van alle mensen die onze school bezoeken of er werkzaam zijn, is een groot goed. Om die veiligheid te garanderen wordt voldaan aan wettelijke richtlijnen in het kader van Arbobeleid, verzuimbeleid, risico-inventarisatie, personeelsbeleid etc. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat voor de school duidelijk is hoe te handelen in geval van onveilige situaties. Daartoe is o.a. een veiligheidsplan opgesteld voor ICBS De Trimaran.

Binnen de gebouwen van Stichting Sarkon wordt voldaan aan hoge veiligheidseisen. Zo wordt het gebouw dagelijks schoongemaakt. De brandweer controleert de school regelmatig op brandveiligheid. In iedere ruimte hangt een vluchtroute en er hangen op diverse plaatsen brandblussers en rookmelders. De school is in het bezit van het brandveiligheidcertificaat. Tevens zijn er op diverse plaatsen EHBO-koffers aanwezig. Op school heeft een groot aantal leerkrachten het certificaat bedrijfshulpverlening. Zij zijn getraind in het verlenen van eerste hulp bij een ongeval of brand. Er is een aantal keer per jaar een ontruimings-oefening.

Externe vertrouwenspersonen van GGD Hollands Noorden zijn:

Ellen Labree en Inez Ursem

GGD Hollands Noordent.a.v. Externe Vertrouwenspersoon

Hertog Aalbrechtweg 22

Postbus 92761800 GG Alkmaar

Telefoonnummer 088 0100550

Terug naar boven