IKC Driemaster

Burg Houwingsingel 2 1781 XD Den Helder

Schoolfoto van IKC Driemaster

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben de leerlingtevredenheidspeiling ingevuld. Vanuit de enquête kunnen we zien dat dit op orde is. Wij hebben van de kinderen een 8 gekregen! Ook de sociale veiligheid is in orde. We mogen trots zijn op onze school. 
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven