IKC Driemaster

Burg Houwingsingel 2 1781 XD Den Helder

Schoolfoto van IKC Driemaster

In het kort

Toelichting van de school

Op deze pagina vindt u informatie over de school: van onze manier van werken tot allerlei praktische zaken om te weten.Mocht u vragen/opmerkingen hebben over de inhoud van deze pagina, dan horen we die graag. Deze pagina wordt regelmatig vernieuwd, om de informatie up-to-date te houden. Wilt u eens komen kijken hoe de kinderen in ons IKC leren en spelen dan bent u van harte welkom. U kunt bellen, mailen of even langs komen om hiervoor een afspraak te maken. We informeren u graag over onze werkwijze en uiteraard hoort daar een rondleiding door onze school bij. Ook op onze website vindt u informatie over onze school. We nodigen u van harte uit om daar een kijkje te nemen: www.ikcdriemaster.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ieder kind is uniek
  • waardering en respect zijn uit
  • veilig, sfeervol en uitdagend
  • duidelijke structuur
  • zo goed mogelijke ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven