De Dijk

Heiligharn 424 1785 SX Den Helder

  • De kinderboekenweek start altijd feestelijk. Dit jaar kwamen Vivian den Hollander en Mattie Poels voor alle kinderen van ons kindcentrum.
  • Het hele team van ons kindcentrum.
  • Schoolfoto van De Dijk
  • Schoolfoto van De Dijk

In het kort

Toelichting van de school

WELKOM op de pagina van De Dijk Den Helder.

Wij hebben ook een website waarop u veel nieuws kunt lezen en foto's kunt zien van de vele activiteiten die onze school onderneemt.

http://dedijk.meerwerf.nl/


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sportief
  • Ondernemend
  • Leren met plezier
  • Vreedzame school
  • Engels vanaf groep 1

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks het feit dat onze school in een wijk staat die aan het vergrijst en de tendens landelijk is dat er minder kinderen zijn, groeit de school in leerlingaantal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Er wordt niet gepest bij ons op school. Wij hebben dus ook geen coördinator nodig. Wij zijn in alle groepen zeer actief met de Vreedzame school  waardoor plagen niet kan ontaarden in pestgedrag. Ook situaties na schooltijd worden bij ons besproken. Kinderen van de buurtscholen komen ook wel eens in gesprek bij ons op school om mogelijke conflicten te bespreken en op te lossen.

Terug naar boven