Basisschool De Lichtlijn

Lekstraat 1 1784 VJ Den Helder

  • Vanaf groep 4 werkt groep 4 op de Chromebook.
  • Binnen de onderbouwunit is er veel aandacht voor spel.
  • Elke week krijgen alle kinderen ICT les. Middels de VR-brillen halen we de echte wereld naar binnen en wordt het onderwijs betekeningsvol.
  • Een Kanjertrainingsles waarbij samenwerken centraal staat.
  • Iedere week gaan de kinderen van de bovenbouwunit naar het zwembad voor de 'natte' gymles. Zwemveiligheid en zwemplezier staan centraal.

In het kort

Toelichting van de school

Een veilige, kindvriendelijke schoolomgeving met (media)wijze kinderen

Basisschool De Lichtlijn is veilige kindvriendelijke school, waar kinderen stukje bij beetje zichzelf en het leven leren ontdekken. Wij coachen hen daarbij, samen met ouders en verzorgers, gedreven door de liefde voor God en elkaar. Zo zetten wij ons van harte in om leerlingen tot zelfstandige kinderen te maken, (media)wijs en weerbaar voor een plekje in de veeleisende maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof
  • Liefde
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Lichtlijn is een warme, veilige school in Den Helder waar kinderen stukje bij beetje zichzelf en het leven leren ontdekken.Een klein deel van onze leerlingen komt uit een dorp, andere leerlingen wonen in de stad. Ze behoren overwegend tot de gereformeerde en evangelische kerkgenootschappen, maar komen ook uit andere geloofsgemeenschappen. Hiernaast kiezen ook meer niet-Nederlands sprekende ouders onze school voor hun kinderen. In de afgelopen jaren is het leerlingaantal gegroeid van 80 naar gemiddeld 100 leerlingen. De komende jaren verwachten we een lichte groei. De kinderen zijn dit schooljaar verdeeld over vier stamgroepen verdeeld over twee Units. Binnen de Unit zitten ongeveer 50 kinderen verdeeld over twee stamgroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
109
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven