Gereformeerde Basisschool Domino

Roelofsbrink 6 7683 CK Den Ham (Overijssel)

  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Domino
  • Schoolfoto van Gereformeerde Basisschool Domino

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van GBS Domino. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geven we een toelichting op de cijfers en feiten. Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect, Veiligheid
  • Vertrouwen, Liefde
  • Zelfstandig werken en gedrag
  • Christelijke Identiteit
  • Ieder kind doet ertoe!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2020 bezochten 106 leerlingen onze school. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren vrij stabiel blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle documenten zijn Vereniging-breed in ontwikkeling

Terug naar boven