De Smithoek

Roelofsbrink 12 7683 CK Den Ham (Overijssel)

  • In onze Brede school! Samen met KDV de Cirkel, basisschool Domino en de openbare Bibliotheek zijn we gehuisvest in BREDE SCHOOL ZUIDMATEN.
  • Naast Nederlands bieden we in alle groepen Engels en Duits als vreemde taal aan.
  • We ontwikkelen de gehele persoon. Daar hoort ook voordragen, presenteren, musiceren en acteren bij. Daar hebben we alle ruimte voor.
  • Als Leader in Me-scholen rusten we kinderen toe met zelfvertrouwen, waarden en levensvaardigheden.
  • Online of op school; kinderen ontdekken door hun talenten dat ze tot veel meer in staat zijn.

In het kort

Toelichting van de school

De Smithoek is de basisschool die eigenwijs eigentijds onderwijs biedt aan kinderen op zoek naar eigenheid.
Dit ervaren we door samen te werken!

Voor ieder een eigen plekje om te mogen groeien in eigen kracht.
Samen leven vanuit onze christelijke Bron bouwen aan relaties in harmonie en vol ambitie de liefde van God doorgeven.?
Ervaren dat we samen meer leren.
Rust en structuur voorleven en ervaren.
Ruimte voor unieke talenten.
The Leader in Me 
We werken vanuit 7 gewoonten om een effectieve persoonlijke ontwikkeling door te maken.
Met “The Leader in Me” kun je de invloed op je leven vergroten.
Leidinggeven aan jezelf en goed inzicht krijgen in je relatie met de ander. Dat is persoonlijk leiderschap 

Ik start bij de bron: Van God is de KRACHT
Ik ben PROACTIEF, dat had je niet gedacht.
Bedenk eerst een plan, voordat er iets ontstaat,
zodat ik heel goed weet welk DOEL ik slagen laat.
Ik weet eerst te WERKEN, voordat ik SPELEN mag.
Zo maak ik het beste van iedere dag.  
WIN WIN geeft een voordeel voor iedereen
We zijn op de wereld immers niet alleen.
Beter EERST LUISTEREN voordat ik spreek
Want vaak is het heel anders dan dat het leek
Samen dingen doen geeft extra energie
Het zorgt dan ook voor de juiste SYNERGIE.
Tenslotte zoeken naar DE JUISTE BALANS
Dit geeft goed leven de allerbeste kans!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen Talentrijk onderwijs
  • Christelijke identiteit
  • Adaptief en creatief groeien
  • Respect en begrip voor elkaar
  • Rust, vertrouwen en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
211
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken als basisschool nauw samen in onze Brede School.

Omdat we samen in één gebouw 'wonen' en ruimtes delen met de bibliotheek en de kinderdagopvang, is het een vanzelfsprekendheid dat we in goede harmonie de beste keuzes kunnen maken voor uw kind(eren).

Buitenschoolse opvang


Deze wordt aangeboden door KOV HUMANKIND, DE BUITENBOEL EN DE GIRAFFE

Nadat je kind een dag op school is geweest, wil je als ouder dat er een luisterend oor is voor de verhalen en belevenissen van je kind. Of dat er ruimte wordt gegeven om even niet te vertellen, maar weten dat er iemand in de buurt is. Een tweede thuis met gezelligheid, vrolijke sfeer en persoonlijke aandacht. Kunnen spelen naar eigen keuze. Je kind heeft inspraak in het programma en krijgt eigen verantwoordelijkheid. Er zijn uitdagende programma’s, aansluitend bij leeftijd en interesses. Waarden en normen kunnen zich ontwikkelen en er is gelegenheid tot meningsvorming en discussie. De groepsleiding stemt de begeleiding af op de persoonlijkheid van je kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is voorwaarde om tot leren te komen.

Daarom willen wij, samen met u als ouders, de voorwaarden creëren om de grootst mogelijke sociale veiligheid te kunnen blijven bieden voor iedereen in en rondom de school.

Terug naar boven