Christelijke Montessorischool De Abeel

Abeelstraat 30 2565 XP Den Haag

  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Tevreden zijn wij vooral over het feit dat vrijwel alle kinderen (144 van de 147) het fijn vinden om op onze school te zitten en vinden dat ze veel leren in een veilige omgeving. Voor deze aspecten hebben wij veel aandacht en dat zien we terug in dit resultaat.

Met het team spraken wij af dat er meer aandacht komt voor het aangeven van het doel van een les en, na afloop, het terugkijken er op en vaststellen wat er geleerd is. Ongeveer de helft van de kinderen gaf aan dat te missen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De oudertevredenheid is over het algemeen hoog. De school heeft zelden te maken met klachten en de ouderbetrokkenheid is hoog. Bij de laatste tevredenheidspeiling (voorjaar 2020) werden 'aandacht voor bovengemiddeld begaafden' en 'Engels door een vakdocent' als aandachtspunten opgemerkt.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven