Christelijke Montessorischool De Abeel

Abeelstraat 30 2565 XP Den Haag

  • Oktober 2014: Nieuw gebouw, nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe vlag! De voorzitter van de medezeggenschapsraad schenkt 'm aan CMS De Abeel.
  • Het plein staat open voor buurtbewoners. Natuureducatie gebeurt in de buitenklasjes, a.d.h.v. de zorgvuldig geselecteerde beplanting.
  • De kerstviering is het ene jaar in De Badkapel (met zang en toneel), het andere jaar op school (met diner, viering en knutselactiviteiten).
  • Wij hebben de beschikking over een zeer ruime en goed uitgeruste sportzaal op het dak.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2015-2016 nemen wij de eindtoets 'Route 8' af. In schooljaar 2019-2020 is landelijk geen eindtoets afgenomen vanwege COVID.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen in januari en juni toetsen af van het CITO-leerlingvolgsysteem. Naast deze toetsen hechten wij veel waarde aan het observeren van werkhouding, motivatie, betrokkenheid en sociale ontwikkeling. Deze informatie geeft de leerkracht de mogelijkheid om het onderwijs op het individuele kind af te stemmen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven