Christelijke Montessorischool De Abeel

Abeelstraat 30 2565 XP Den Haag

  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is landelijk geen eindtoets afgenomen vanwege COVID. Vanaf schooljaar 2020-2021 nemen we de IEP af bij groep 8.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen in januari en juni toetsen af van het CITO-leerlingvolgsysteem. Naast deze toetsen hechten wij veel waarde aan het observeren van werkhouding, motivatie, betrokkenheid en sociale ontwikkeling. Deze informatie geeft de leerkracht de mogelijkheid om het onderwijs op het individuele kind af te stemmen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een veilige- en vertrouwde leeromgeving draagt in hoge mate bij aan het gevoel van welbevinden en 'leerbereidheid' van kinderen, ouders en personeel. Door als school te werken aan de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van leerlingen groeit het gevoel van zelfvertrouwen. Dit wordt versterkt door uitdagend werk aan te bieden binnen de mogelijkheden van het kind. Dit zorgt voor succeservaringen en een grote bereidheid tot leren. Binnen de school is er veel aandacht voor het leren van en met elkaar, door gebruik te maken van elkaars interesse en kwaliteiten (een ieder is uniek). Binnen het montessori-onderwijs is er veel aandacht voor hoe we met elkaar en met de omgeving omgaan.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • help mij het zelf te doen
  • leren van en met elkaar
  • veilige en uitdagende omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven