Christelijke Montessorischool De Abeel

Abeelstraat 30 2565 XP Den Haag

  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
  • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel

Het team

Toelichting van de school

Op De Abeel werkt een gedreven, ervaren, en goed geschoold team.  We streven naar een evenwichtig team met betrekking tot leeftijd en ervaring en we doen ons best ook mannelijk personeel in dienst te hebben. 

Het ziekteverzuim op De Abeel ligt onder het landelijk gemiddelde. In geval van afwezigheid van een leerkracht neemt een duopartner waar of valt een andere collega in via het Regionaal Transfer Centrum. Zelden worden klassen verdeeld, en leerlingen hoeven bijna nooit naar huis gestuurd te worden omdat er geen vervanger is. Vanwege de grote tekorten op de onderwijs-arbeidsmarkt wordt dit echter een steeds grotere opgave. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door duo-partners en anders een invaller via het Regionaal TransferCentrum Cella.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op CMS De Abeel wordt veel waarde gehecht aan het vergroten en benutten van de creativiteit van de leerlingen. Bewegingsonderwijs wordt gegeven volgens de nieuwste richtlijn van de inspectie, namelijk twee keer drie kwartier per leerling.

De vaklessen muziek en beeldende vorming worden per leerjaar gegeven. Voordeel hiervan is dat leerlingen van dezelfde leeftijd uit verschillende groepen elkaar treffen en dat in de klas meer aandacht is voor de twee leerjaren die daar achterblijven.

Alle leerlingen, al vanaf groep 1, filosoferen met een gediplomeerde en gespecialiseerde 'filosofie-juf'. 

In de middenbouw en bovenbouw wordt er schaakles gegeven.

Een aantal leerlingen van groep 8 hebben de unieke gelegenheid om een verrijkende lessenreeks in de Feynmanklas te volgen op CSG De Populier. Zij volgen o.a. lessen in science, presenteren en filosofie.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op onze montessorischool ontvangen leerlingen instructie en werken ze vervolgens zelfstandig aan de verschillende vakken. De uurbesteding is daarom een gemiddelde en zal per leerling verschillen.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

CMS De Abeel heeft een breed ondersteuningsprofiel. Er is geen specifieke doelgroep waar de school zich op richt of in onderscheid. Per aanmelding, per kind, bekijken wij of wij de meest passende school zijn.

Wij nemen geen kinderen aan met een verwijzing voor het Speciaal Onderwijs en/of meervoudige problematiek. Met onze voorzieningen en kwaliteiten kunnen wij niet tegemoet komen aan de ontwikkelingsbehoeften van deze kinderen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven