Christelijke Montessorischool De Abeel

Abeelstraat 30 2565 XP Den Haag

 • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
 • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
 • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
 • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel
 • Schoolfoto van Christelijke Montessorischool De Abeel

In het kort

Toelichting van de school

Op CMS De Abeel wordt al bijna 100 jaar montessorionderwijs gegeven. Steeds vernieuwend, volgens de laatste pedagogische en didactische inzichten en in een fijne sfeer. Het ervaren schoolteam staat voor onderwijs dat kinderen keuzes biedt, uitdaagt en stimuleert.

De Abeel is een protestants christelijke montessorischool (christelijk in een 'light' variant: de M van Montessori is beduidend groter dan de C). De school staat open voor iedereen met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. De school bereidt kinderen voor op de samenleving waarin zij als sociaal en zelfredzaam individu kunnen functioneren. 

Mocht u meer informatie willen, bijvoorbeeld over het aanmelden van uw kind, dan kan dat via deze website. U vindt daar een contactformulier en ook een link naar de schoolgids waarin u meer kunt lezen over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Nieuw gebouw, groen plein
 • Veiligheid Vertrouwen
 • Goede sfeer Betrokken ouders
 • Hoog niveau Extra Aanbod
 • Modern montessori-onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van De Abeel schommelt rond het maximum dat geplaatst kan worden; ongeveer 300. De verwachting is dat dit aantal stabiel blijft de komende jaren.

De leerlingen zijn verdeeld over drie bouwen:

 • de onderbouw bestaat uit groep 1 en 2, kinderen zijn 4 tot 6 jaar;
 • kinderen van 6 tot 9 jaar zitten in de middenbouw, in groep 3, 4 en 5;
 • kinderen van 9 tot 12 jaar, zitten in de bovenbouw, in groep 6, 7 en 8.

In elke bouw zijn vier parallelklassen met ieder gemiddeld 28 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

N.v.t.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven