Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

Laan van Wateringse Veld 462 2548 CK Den Haag

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Fontein. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Ons schoolgebouw uit 2004 is ontworpen en gebouwd op basis van moderne onderwijskundige en bouwkundige inzichten en beschikt over 48 lokalen. Tevens zijn in het stedenbouwkundig plan voor Hoge Veld verschillende welzijns- en onderwijsinstellingen geclusterd. Dit betekent dat in de directe omgeving van ons schoolgebouw een kinderdagverblijf met naschoolse opvang, een bibliotheek, een jongeren centrum, een sporthal met drie gymzalen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), een gezondheidscentrum en een apotheek zijn gevestigd. Wij onderhouden met deze instellingen een intensieve samenwerking.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
922
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven