School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars

Haviklaan 1 2566 XA Den Haag

  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Pastoor van Ars

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In maart 2016 is er onder de ouders/verzorgers een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Ongeveer 50% van al onze ouders/verzorgers hebben hieraan deelgenomen en gereageerd. Hieronder 2 speerpunten vanuit de enquêteresultaten:

1. Communicatie: hoe kunnen we de communicatie tussen school en ouders/verzorgers beter op elkaar afstemmen?

2. Betrokkenheid: hoe vergroten we de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school?

In de bijlage vindt u de gehele terugkoppeling van dit onderzoek en de speerpunten van het schooljaar 2018-2019 vanuit het Jaarplan en Jaarverslag van onze school. In het voorjaar van 2020 zal een nieuw oudertevredenheidsonderzoek worden uitgezet onder de ouders/verzorgers van onze school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven