De Vrije School Den Haag

Abbenbroekweg 7 2597 NT Den Haag

Schoolfoto van De Vrije School Den Haag

In het kort

Toelichting van de school

Beste Bezoeker,

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Vrije School Den Haag. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Wij geven graag een toelichting bij de cijfers en feiten, zodat u zich een goed beeld kunt vormen over de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • vanuit antroposofie
  • cognitief sterk (hoofd)
  • sociaal-emotioneel sterk(hart)
  • kunstzinnig sterk (handen)
  • autonomie in verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het vrije school onderwijs is springlevend en staat midden in de maatschappij! De school blijft groeien doordat steeds meer ouders kiezen voor onderwijs dat alle kwaliteiten van kinderen de kans wil geven zich te ontplooien. Inmiddels (begin 2022) hebben we ruim 400 leerlingen en helaas wachtlijsten voor bijna alle leerjaren.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
473
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven