Octantschool Fontein

Steenuillaan 2 2496 PN Den Haag

  • Er is op onze school ruim aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
  • Op onze school beschikken we over voldoende middelen om te werken aan computational skills.
  • Wij leren kinderen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.
  • Wij leren kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en de school.
  • In onze eigen gymzaal krijgen alle kinderen 90 minuten per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker! In mei 2022 werd de leerlingentevredenheidspeiling op school afgenomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek. In mei 2022 werd de oudertevredenheidspeiling bij onze ouders afgenomen. De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabel. Op bijna alle belangrijke onderwerpen scoren wij op of boven het landelijk gemiddelde. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven