Octantschool Fontein

Steenuillaan 2 2496 PN Den Haag

  • Er is op onze school ruim aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
  • Op onze school beschikken we over voldoende middelen om te werken aan computational skills.
  • Wij leren kinderen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.
  • Wij leren kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en de school.
  • In onze eigen gymzaal krijgen alle kinderen 90 minuten per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.

In het kort

Toelichting van de school

Wij willen dat alle kinderen zich op school veilig en vertrouwd voelen. Kinderen leren respectvol om te gaan met zichzelf, elkaar en de school. Met elkaar creëren we een fijne plek voor alle kinderen. Op onze school leren kinderen op eigen benen staan. In alle klassen werken we op dezelfde manier en volgens dezelfde regels. Door het werken met dagtaken en weektaken leren kinderen hun eigen werk te plannen en in te delen. Zo leren wij hen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. We willen ieder kind het beste uit zichzelf laten halen. Daarom werken leerlingen voor elk vak op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind elke dag de juiste nieuwe dingen leert. Het beste voor ieder kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfbewustzijn
  • Ontdekkend leren
  • Duurzaam samen
  • Een christelijke school
  • Kindcentrum in wording

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt zo'n 400 leerlingen. De kinderen die de school bezoeken komen niet alleen uit de directe schoolomgeving, maar uit verschillende delen in en rond Ypenburg. Fontein heeft één locatie. Alle leerlingen zijn in hetzelfde complex gehuisvest. Het schoolgebouw heeft een eigen schoolplein, speelzaal en gymzaal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
375
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang van Up Kinderopvang heeft een vaste plek in ons schoolgebouw. Een aantal klaslokalen is speciaal ingericht om voor en na schooltijd ruimte te bieden aan de buitenschoolse opvang. Zo is er een keukenlokaal waar de kinderen voor schooltijd kunnen ontbijten en na schooltijd kooklessen krijgen. Voor kinderen die van zang en dans houden, is er het podiumlokaal en in het kunstlokaal is de lichtinval door de glazen pui ideaal voor schilder- en tekenlessen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven