De Vuurvlinder

Diamanthorst 10 2592 GH Den Haag

  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De sociale veiligheid van onze leerlingen meten wij twee maal per schooljaar via de afname van de vragenlijst SCOL. Deze gegevens worden automatisch uitgewisseld met de Inspectie.

Via deze vragenlijst meten wij de leerlingtevredenheid. Hiervoor vragen wij de leerlingen uit de reguliere groepen 6, 7 en 8 de vragen te beantwoorden. Voor de leerlingen in de neveninstroomgroepen is de vraagstelling veelal nog te gecompliceerd. Het aantal respondenten ligt daarom wat lager.

In aanvulling op de SCOL hebben we dit jaar ook de leerlingtevredenheid gemeten met de enquête van Vensters PO

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op onze school zijn veel ouders die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Daardoor is de respons op enquêtes vaak laag en wordt het minimum niveau voor betrouwbaarheid meestal niet gehaald.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven