De Vuurvlinder

Diamanthorst 10 2592 GH Den Haag

  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder
  • Schoolfoto van De Vuurvlinder

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen worden binnen het schoolteam opgelost. Er is een fulltime vervanger aangesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school is een van de 25 Haagse scholen die een subsidie krijgt van de Gemeente Den Haag om per week de lestijd van de kinderen te verlengen met 6 uur. Daarmee kan de leertijd op met name het gebied van taal worden vergroot. Tevens stelt de subsidie ons in staat om professionals aan te stellen die onder meer de muzische-, creatieve- en motorische vakken een boost geven. Alle vakken die in het kader van het Leerkansenprofiel worden aangeboden staan in dienst van de taalontwikkeling, doorgaande leerlijnen, en samenhang tussen de diverse vakken. Binnen de lestijd wordt door de groepsleerkracht extra tijd voor taalontwikkeling vrijgemaakt. Tevens zorgt het aanstellen van vakdocenten voor deze vakken ervoor dat de inhoudelijke kwaliteit gewaarborgd is. Onze school werkt met het zogenaamde geïntegreerd model: we hebben een evenwichtige verdeling over de dag tussen de cognitieve en de andere vakken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 en 2 gaan net als alle andere leerlingen 30 uur per week naar school. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie; spel is de leidende activiteit om de leerlingen in hun ontwikkeling te volgen en te begeleiden. Op een speelse manier wordt de basis gelegd om later te kunnen lezen, schrijven en rekenen. De jongste leerlingen krijgen een uitgebreid taalaanbod om zo goed mogelijk Nederlands te leren. Deze groepen en de peuterspeelzalen volgen het programma "Startblokken". Naast de activiteiten in de klas ontwikkelen de leerlingen zich ook tijdens de gym-, muziek- en Engelse lessen, gegeven door vakleerkrachten. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast het reguliere onderwijsprogramma met de vakken taal, lezen, rekenen, schrijven en wereldoriëntatie krijgen de kinderen ook lessen in het kader van het LeerKansenProfiel. Wij gaan daarbij uit van een geïntegreerd model; dit betekent dat de reguliere vakken en de 'LKP-vakken' gedurende de hele dag ingepland zijn.

De beschreven onderwijstijden zijn gemiddelden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Deze school biedt onderwijs aan kinderen met een Nederlandse achtergrond en aan kinderen met een andere thuistaal. De expertise van de school ligt in het bieden van NT2-onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven