Jeroen

Guido Gezellestraat 51 2524 CK Den Haag

Bezien vanaf de straatkant

Het team

Toelichting van de school

Deze indicator maakt geen onderscheidt tussen groeps- en vakleerkrachten. Vandaar een wat vreemd beeld over de indicator gemiddeld aantal leerlingen per fulltimer.

In de groepen zitten gemiddeld 25 kinderen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

 Bij ziekte/ zwangerschap etc van de groepsleerkracht, neemt een zorgleerkracht de groep over.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen krijgen lessen in muziek en extra gymlessen.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website:

  www.basisschooljeroen.nl/

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

zie de schoolgids

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

zie de schoolgids

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school heeft opvang voor kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen: De Prismagroep. Zij krijgen in het eerste schooljaar extra Nederlandse lessen door gespecialiseerde leerkrachten.

Voor kinderen met een taalachterstand  zijn er aparte leerkrachten die deze kinderen extra taal geven: de schakelgroepen.

Er zijn in de school een vijftal zorgleerkrachten aanwezig. Zij geven ondersteuning ogv taal, rekenen en lezen.

Tevens is er een schoolmaatschappleijker werker aanwezig.

Met de buurtpartners wordt een Brede Buurt Zone ontwikkeld. Er dient 1 zorgroute te komen voor kinderen van de school en bewoners in de buurt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven