Jeroen

Guido Gezellestraat 51 2524 CK Den Haag

  • Bezien vanaf de straatkant
  • Schoolfoto van Jeroen
  • Schoolfoto van Jeroen
  • Schoolfoto van Jeroen
  • Schoolfoto van Jeroen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van Basisschool Jeroen.

Onze school ligt in het hart van Spoorwijk, Den Haag.

Wij zijn een kleurrijke basisschool. Wij geloven in ontmoeten en hebben oog voor het individu.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gewoon Doen!
  • Kleurrijk
  • Kansrijk
  • Leerrijk
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De wijk heeft een gedeeltelijke doorgangsfunctie. Voor veel nieuwkomers is Spoorwijk een tussenstap. Of men gaat terug naar land van herkomst, of men verhuist snel naar een ander gedeelte van de stad.

Momenteel wordt wederom een deel van de wijk gesloopt. Daar komt nieuwbouw voor in de plaats.

Rond 2027 moet dit gereed zijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
318
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website:  www.basisschooljeroen.nl/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven