Kindcentrum Bamboe

Bentelostraat 53 2545 NV Den Haag

  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe
  • SBO De Haagse Beek, KC Bamboe, Centrum voor Jeugd en Gezin.
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe
  • Schoolfoto van Kindcentrum Bamboe

In het kort

Toelichting van de school

Sinds augustus 2017 zijn wij gevestigd in ons prachtige nieuwe gebouw aan de Bentelostraat.

Kindcentrum Bamboe heeft haar deuren geopend: onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal onder één dak. Verschillende partners, zoals MOOI-welzijn en CJG, werken samen aan een zo breed mogelijk aanbod ten behoeve van de kinderen, zowel onder schooltijd als na schooltijd.

Voorschoolse opvang, peuterzaal, dagopvang en school zijn samengevoegd. Er is sprake van één doorgaande lijn, één pedagogische visie, één herkenbare aanpak, en we werken aan nóg meer samenwerking. Er is extra leertijd in de vorm van twee keer in de week leerkansenprofiel. Onder schooltijd wordt extra aandacht besteed aan culturele, muzische en creatieve vorming. Het Kindcentrum creëert zo een meerwaarde in de ontwikkeling van de kinderen. We bereiden kinderen voor op de toekomst met aandacht voor de nodige vaardigheden en kennis. Voor de ouders biedt het Kindcentrum diverse (educatieve) activiteiten.

Ons motto is: Een stek voor ontwikkeling!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • IEDER EEN KANS
  • Goed onderwijs
  • Leerkansenprofiel
  • Van en met elkaar leren
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op Kindcentrum Bamboe zitten ruim 340 leerlingen op de basisschool. De kinderen zijn verdeeld over 17 groepen van ongeveer 20-27 kinderen
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
323
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven