Basisschool Onze Wereld

Brandtstraat 87 2572 CC Den Haag

  • Samen Spelen
  • Samen Leren
  • Samen Leven

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van Basisschool Onze Wereld in Den Haag.

Naast de gegevens in het SchoolVenster kunt u onze website bezoeken: http://www.onzewereld.net

Hier vindt u alle informatie over de school. Maar ook verslagen van wat er op school allemaal gebeurt. Via de link WereldNieuws kunt u kijken naar ons maandelijks schooljournaal. Op die manier krijgt u een goed beeld van de school: een grote, kleurrijke, moderne, katholieke basisschool in de Haagse wijk Transvaal

De school kenmerkt zich door respect, veiligheid, betrokkenheid en zorg.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Zorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
713
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven