Carolusschool

Westeinde 103 2512 GW Den Haag

  • Karakteristiek beeld van de school en het schoolplein.
  • Beeld vanuit de kloostertuin.
  • Op een zonnige dag, met de markiezen uit.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze site van de Carolusschool. 

`Welke school is het beste voor mijn kind?’ Het is één van die vragen waar je als ouders voor staat. 

Op de Carolusschool leren de kinderen, net als op iedere basisschool in Nederland, lezen, schrijven en rekenen. De school zal in dynamisch evenwicht met een veranderende wereld het kind helpen met het verwerven van kennis, inzicht, en vaardigheden. Ook helpen wij de leerlingen met het zich eigen maken van gedragspatronen, houdingen en waarden, welke voor het kind als mens nu en later zinvol zijn.

Onze slogan is: "Samen leren in een oase van verschil".

Wilt u meer weten over de Carolusschool? Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Samenwerken & eigenaarschap
  • Creativiteit & beweging
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Carolusschool is een centrumschool in de wijk Kortenbos in Den Haag. De school heeft een zeer gemixte populatie met grote verschillen. De school heeft in het schooljaar 2021-2022 16 groepen met een gemiddelde van 21 leerlingen. We werken met een jaarklassensysteem.

De verwachting is dat de school de komende jaren doorgroeit naar een twee-stroomsschool (dat betekent dat wij dan van iedere jaargroep 2 groepen hebben) , door ontwikkelingen in de wijk en de grote aantrekkingskracht van de school.

Daarnaast zijn we bezig met vernieuwbouw-plannen zodat we de samenwerking met 2Samen nog verder kunnen intensiveren. Ook willen we het gebouw meer ondersteunend aan ons onderwijs maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
328
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voor- en naschoolse opvang wordt geregeld door 2Samen en wel door de locatie 2Aan2, gevestigd aan de Gedempte Sloot. De kinderen worden na schooltijd opgehaald om naar de naschoolse opvang te gaan.

Leerlingen die de voorschoolse opvang bezoeken worden door de medewerkers van 2Samen om 8.20uur naar hun groep gebracht.

De medewerkers van 2Samen verzorgen ook ondersteuning bij de tussenschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven