Carolusschool

Westeinde 103 2512 GW Den Haag

  • Karakteristiek beeld van de school en het schoolplein.
  • Beeld vanuit de kloostertuin.
  • Op een zonnige dag, met de markiezen uit.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op deze site van de Carolusschool. 

`Welke school is het beste voor mijn kind?’ Het is één van die vragen waar je als ouders voor staat. 

Op de Carolusschool leren de kinderen, net als op iedere basisschool in Nederland, lezen, schrijven en rekenen. De school zal in dynamisch evenwicht met een veranderende wereld het kind helpen met het verwerven van kennis, inzicht, en vaardigheden. Ook helpen wij de leerlingen met het zich eigen maken van gedragspatronen, houdingen en waarden, welke voor het kind als mens nu en later zinvol zijn.

Onze slogan is: "Samen leren in een oase van verschil".

Wilt u meer weten over de Carolusschool? Wij nodigen u van harte uit voor een nadere kennismaking! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Samenwerken & eigenaarschap
  • Creativiteit & beweging
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is ons leerlingenaantal licht stijgend. Op 1 oktober 2020 telde onze school 333 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
333
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang wordt geregeld door 2samen en wel door de locatie 2aan2, gevestigd aan de gedempte sloot. De kinderen worden na schooltijd opgehaald om naar de naschoolse opvang te gaan.

leerlingen die de voorschoolse opvang bezoeken worden om 8.20uur naar school gebracht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven