Katholieke Basisschool De Jonge Wereld

Den Helderstraat 250 2547 ST Den Haag

  • Aan de rand van een park. In een rustige straat.
  • Een warm, veilig en geborgen gevoel.
  • Onze eigen gymzaal naast de school.
  • Hier is ook de voor- en naschoolse opvang gehuisvest.
  • Onze multifunctionele ruimte met werkplekken, een computereiland én een schoolbibliotheek.

In het kort

Toelichting van de school

De Jonge Wereld is een katholieke school die valt onder Lucas Onderwijs en is gelegen in de wijk Escamp. In 2003 hebben wij ons nieuwe, moderne schoolgebouw in gebruik genomen. De school telt ongeveer 310 leerlingen. 

Hieronder vertellen we kort wie we zijn, en waar we voor staan. Neem gerust contact op voor een nadere kennismaking! Hartelijke groet, Team De Jonge Wereld

Optimale basis voor uw kind

We willen de kinderen een goede en veilige basis bieden voor hun toekomst. Hun ontwikkeling staat voorop. Naast rekenen, taal en spelling, leren we de kinderen daarom veel andere vaardigheden die ze later nodig hebben. Denk aan zelfstandig werken, creatief denken, samenwerken en ict vaardigheden. Ook de ontwikkeling in kennis, houding en vaardigheden aangaande het burgerschapsonderwijs is een speerpunt op de school.

Onderwijs op maat

Op onze school is ruimte voor verschillen tussen kinderen. Elk kind heeft zijn eigen karakter, culturele achtergrond en leertempo. Respect en zorg voor elkaar staat centraal. Alle kinderen leren op hun eigen manier. Kinderen die iets lastig vinden, krijgen extra uitleg. De leerlingen die wat meer aankunnen, bieden we levelwerk: een breed pakket aan extra opdrachten. Iedereen hoort erbij. We leren kinderen omgaan met verschillen en emoties. Dit doen we o.a. via de Kanjertraining. Daarnaast hebben we regels tegen pesten.

We bieden plaats aan een beperkt aantal kinderen met een (lichamelijke) beperking, Onze ervaring is dat alle kinderen veel leren van het samen werken en samen spelen. Onze school heeft een “Huiskamer”. Daar kunnen leerlingen even tot rust komen, gesprekken met elkaar voeren of het werk op een rustige plek afmaken.

Blijvend in ontwikkeling

De school blijft voortdurend in ontwikkeling. We investeren onder meer in het onderwijs via computers, het werken op een Chromebook (vanaf groep 4) en de kwaliteit van ons te geven onderwijs.

We vinden het van groot belang dat er ook in de toekomst genoeg goede leerkrachten zijn. Daarom begeleiden we met plezier stagiaires om bij ons het vak te leren. De stagiaires zijn afkomstig van de PABO (opleiding tot leerkracht) maar ook van het ROC Mondriaan (Beroepsgerichte opleiding). Daarnaast is de school met de ingang van het schooljaar 2023-2024 een 'Opleidingsschool'. Dit betreft een samenwerking met de Hogeschool Leiden waarin we een 'onderzoekplek' bieden aan studenten die voor het afstuderen een onderzoek moeten uitvoeren. 

Onze katholieke achtergrond

We zijn een katholieke school. Dat betekent dat we leerlingen in contact brengen met Bijbelverhalen (via de methode Trefwoord) en onder meer Kerst en Pasen vieren. Kinderen van een ander geloof, of zonder geloof, zijn ook van harte welkom op onze school. Het gaat erom dat ouders en kinderen achter onze waarden staan, zoals respectvolle omgang met elkaar. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen besteden we ook aandacht aan (andere) geestelijke stromingen en specifieke feesten die daaraan gerelateerd zijn. Vrijheid van meningsuiting vinden wij belangrijk, zonder uitsluiting.

Samenwerking met andere scholen

Onze school maakt deel uit van Lucas Onderwijs. Dat is een organisatie waarbij tientallen scholen in en rond Den Haag zijn aangesloten. De onderlinge samenwerking draagt bij aan een betere kwaliteit van het onderwijs.

Ons team

Ons team bestaat uit 31 mensen, waarvan het merendeel groepsleerkrachten. We werken daarnaast nauw samen met andere organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van kinderoefentherapie maar ook de bibliotheek. Tegenover ons gebouw, naast het gymlokaal, verzorgt DAK de voor- en naschoolse opvang.

In het nieuwe schooljaar (2023-2024) zijn rondleidingen gepland waarvoor u zich kunt aanmelden. Tijdens deze ochtend kunt u de sfeer komen proeven en kunt u alles te weten komen over onze school. Op de website is te vinden wanneer deze rondleidingen gepland staan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Respect en vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben op onze school al jaren lang tussen de 300 en 310 leerlingen. Wij streven jaarlijks naar 4 kleutergroepen en dubbele groepen 3 tot en met 8. 

Onze groepen zijn relatief klein, zodat uw kind veel persoonlijke aandacht krijgt. Binnen de zorgmogelijkheden van de school kunnen wij gedurende het schooljaar daardoor vrij makkelijk kinderen plaatsen, ook al zij van een andere school komen (zij-instromers). 

Indien u uw kind van school wilt laten wisselen dan hebben wij altijd eerst contact met de huidige school om met elkaar af te stemmen of het kind bij ons geplaatst kan worden. Voor meer informatie over de zorgmogelijkheden die wij als school kunnen bieden verwijzen we u naar het SOP (Schoolondersteuningsprofiel), zie website: https://bsdejongewereld.nl/ouders/schoolondersteuningsprofiel-(sop)

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
282
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Al ruim 15 jaar werkt De Jonge Wereld samen met de stichting DAK. Deze stichting verzorgt voor onze leerlingen (indien noodzakelijk) voor- en/of naschoolse opvang.

Ook maken ouders van onze school gebruik van EWA'S Childcare voor de voor- en naschoolse opvang

Daarnaast is er ook een samenwerking met Kinderopvang Krabbeltje, sinds het schooljaar 2022-2023.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

M.b.t. school- en klassenregels op De Jonge Wereld is het volgende te melden:

Wij hebben 3 basisschoolregels:

De Jonge Wereld wil een school zijn die leuk en gezellig is…….. 

Daarom gaan wij vriendelijk met elkaar om en accepteren elkaar zoals we zijn. 

Jij,u en ik zorgen dat het in onze school rustig, veilig en netjes is. 

Wij zijn zuinig op alle spullen.

Bij de start van het nieuwe schooljaar volgt het team een studieochtend gericht op het preventief verkrijgen van een positief leerklimaat en een goede groepsdynamiek. Eventueel kan er aanvullend nog een groepsanalyse worden aangevraagd voor een specifieke groep wanneer de school denkt dat dit nodig is. Hieruit komt veel waardevolle informatie met toepassingen voor in de praktijk.

Daarnaast stelt elke groepsleerkracht aan het begin van elk nieuw schooljaar, samen met zijn/haar groep eigen, groeps-/klassenregels op. Die komen duidelijk zichtbaar in het lokaal te hangen.


Terug naar boven