Basisschool De Oase

Resedastraat 50 2565 DC Den Haag

  • Schoolfoto van Basisschool De Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Oase

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van Katholieke Basisschool De Oase. Dit SchoolVenster biedt u enig inzicht in onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Uitdagend
  • Welbevinden
  • Ontdekkend
  • Verbonden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Oase kent zes groepen 1/2 en van leerjaar 3 tot en met leerjaar 8 steeds twee groepen per leerjaar. 

Het doel van ons handelen is gericht op de kansrijke burger, die verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en de samenleving. Daartoe creëren wij voorwaarden (veiligheid, uitdaging) en binnen die voorwaarden trachten we de leeropbrengsten van de individuele leerlingen te optimaliseren.

De Oase telt ruim 500 leerlingen. Bij de huidige bekostigingssystematiek vanuit de overheid is dit leerlingaantal gewenst om alle wensen vanuit het schoolplan 2015-2019 financieel mogelijk te maken. Het gaat daarbij naast de groepsleerkrachten om de inzet van vakdocenten, vakspecialisten en zorgmedewerkers. Alleen wanneer we op alle gebieden, die we voor ons onderwijs van belang vinden, voldoende expertise in huis hebben, of kunnen halen, kunnen we beantwoorden aan onze eigen kwaliteitsstandaard.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
468
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De opvang voor schooltijd is georganiseerd in de Peuterspeelzaal, vlak naast de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

KBS De Oase heeft van de gemeente Den Haag het certificaat 'Veilige School' gekregen.

Terug naar boven