Bernardusschool

Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag

Schoolfoto van Bernardusschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Bernardusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagende, rijke leeromgeving
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Accepterend schoolklimaat
  • Team met positieve instelling
  • Arbeidstoeleiding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Bernardusschool is het schooljaar 2019-2020 begonnen met 67 leerlingen, verdeeld over 7 groepen. Naast het SO heeft de Bernardusschool ook een VSO.

 

Weergave

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
89

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven