Bernardusschool

Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag

Schoolfoto van Bernardusschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Bernardusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uitdagende, rijke leeromgeving
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Accepterend schoolklimaat
  • Team met positieve instelling
  • Arbeidstoeleiding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Bernardusschool afdeling SO staan 87 leerlingen ingeschreven. De SO-afdeling heeft 8 groepen. Er zijn 7 reguliere groepen en 1 ondersteuningsgroep. Naast het SO heeft de Bernardusschool ook een VSO. Op het VSO  zijn 51 leerlingen ingeschreven.

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
87
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Bij de genoemde ketenpartners zijn ook de partners genoemd waarmee wij samenwerken in het kader van de stages en de arbeidstoeleiding. Dit schetst een beeld van onze ketenpartners voor de leerlingen van de VSO-leeftijd. Veel SO-leerlingen stromen immers na hun periode op het SO uit naar het VSO.

Terug naar boven