Vereniging Willem de Zwijgerschool

Gentsestraat 124 2587 HZ Den Haag

 • Schoolfoto van Vereniging Willem de Zwijgerschool
 • Schoolfoto van Vereniging Willem de Zwijgerschool
 • Schoolfoto van Vereniging Willem de Zwijgerschool
 • Schoolfoto van Vereniging Willem de Zwijgerschool
 • Schoolfoto van Vereniging Willem de Zwijgerschool

In het kort

Toelichting van de school

Midden in de wijk biedt de school een uitdagende omgeving voor kinderen om uit te groeien tot verantwoorde wereldburgers. Voortkomend uit de christelijke traditie biedt de school een optimale balans tussen kwalitatief goed onderwijs en de sociale, fysieke en culturele vorming van ieder kind.

De missie van onze school komt tot uitdrukking in onze visie. 

 • De Willem de Zwijger school is een veilige, prettige en vertrouwde plek midden in de wijk.
 • De Willem de Zwijgerschool haalt het beste uit al haar leerlingen en erkent dat ieder kind uniek is en eigen behoeften en talenten heeft.
 • De leerlingen op de Willem de Zwijgerschool worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot autonome, kritisch denkende en sociaal invoelende mensen.
 • De school komt voort uit de christelijke traditie. De school heeft een duidelijk gedefinieerde christelijke identiteit die wordt vertaald in waarden en normen die aan de leerlingen worden overgebracht. De schoolcultuur borgt dat leerlingen, personeel en ouders zich veilig, gewaardeerd en competent voelen.
 • De school biedt leerlingen onderwijs dat bij hen past en hen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Buurtschool
 • Balans kennis, cultuur, sport
 • Techniek, ICT en muziek
 • Coöperatieve werkvormen
 • Naschoolse activiteiten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
442
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Opvang is voor kinderen /ouders die zijn aangesloten bij 2Samen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven