De Horizon Christelijke School voor Basisonderwijs

Paets van Troostwijkstr 93 2522 DM Den Haag

  • Schoolfoto van De Horizon Christelijke School voor Basisonderwijs
  • Schoolfoto van De Horizon Christelijke School voor Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een christelijke basisschool voor iedereen die zich thuis voelt bij de normen en waarden die wij nastreven. Door een goede sfeer te creëren binnen onze school willen we de kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving bieden. Daarom besteden wij ook veel aandacht aan sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen van pestgedrag (Wij zijn KIVA school!).
Samen met onze peuterspeelzaal leggen wij het fundament voor een stevige schoolloopbaan van uw kind. In deze periode vanvoor- en vroegschoolse educatie (VVE) gebruiken wij het programma Piramide dat ook gebruikt wordt in de groepen 1 en 2.
We gebruiken veel ICT-toepassingen in ons onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal is de afgelopen jaren vrij constant.De leerlingen zijn verdeeld over twee, vrijwel naast elkaar liggende, gebouwen.
In Horizon 1 zijn de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 ondergebracht, in Horizon 2 zitten onze peuters en leerlingen van de groepen 1 en 2.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
307
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven