Da Costa School Christelijke Basisonderwijs

Hollanderstraat 21 2517 HH Den Haag

Schoolfoto van Da Costa School Christelijke Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Onze mooie monumentale school ligt in de Haagse wijk Duinoord en is een echte buurtschool. De meeste kinderen komen uit de wijk. De Da Costaschool is een kleine basisschool met ongeveer 220 leerlingen en 20 medewerkers.

Wij zorgen voor een veilig schoolklimaat, door het creëren van rust in de school en een kindvriendelijke, veilige leeromgeving. Wij bieden structuur en duidelijkheid.

Wij bieden gedegen onderwijs met veel aandacht voor de kernvakken taal, rekenen, spelling en lezen. Voor ons de basis van goed onderwijs. Wij bieden een uitdagende leeromgeving, waarin we aansluiten op de onderwijsbehoeften en het individuele niveau van kinderen. Komende jaren willen wij ons aanbod nog beter afstemmen op die behoeften van kinderen. ’s Ochtends zijn wij bezig met de kernvakken. Voor het middagprogramma werkt de school gestaag toe naar een thematisch onderwijsaanbod.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gedegen onderwijs
  • Fijne sfeer
  • Engels vanaf groep 1 t/m 8
  • Plusklas
  • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven