Van Hoogstratenschool

Spaarwaterstraat 21 2593 RM Den Haag

  • Schoolfoto van Van Hoogstratenschool
  • Schoolfoto van Van Hoogstratenschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen nauwkeurig met behulp van observaties en toetsen. We gebruiken zowel methodetoetsen, als Cito-toetsen, die we een paar keer per jaar afnemen. De ontwikkeling leggen we vast in het leerlingvolgsysteem. Daarnaast houden we van alle leerlingen een elektronisch leerlingdossier bij met extra informatie van de leerkracht, pedagogisch medewerkers en anderen.

De resultaten van de Cito-toetsen gebruiken wij om ons onderwijs te verbeteren. Ons team werkt permanent aan het verderverbeteren van het onderwijs. De afgelopen jarenhebben we onder meer de volgende zakengezamenlijk ontwikkeld: onze onderwijsvisie,het schoolplan, de uitwerking van EDI en deintroductie van Snappet. In onze lessen spelenwe nu nog beter in op de verschillen tussenleerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op onze school hebben we te maken met diverse leerlingen op het gebied van sociaaleconomische status, leervermogen, culturele achtergrond, etc. Dit is kenmerkend voor onze school en zien wij ook als waardevol. Het zorgt er ook voor dat er een grote spreiding is in de uitstroom aan het eind van groep 8. De uitstroom kan dus ook variëren per schooljaar. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven