Van Hoogstratenschool

Spaarwaterstraat 21 2593 RM Den Haag

  • Schoolfoto van Van Hoogstratenschool
  • Schoolfoto van Van Hoogstratenschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We schakelen als het mogelijk is eigen leerkrachten in om collega's te vervangen. Leerkrachten ruilen soms van werkdagen of werken extra. Lukt dit niet, dan zoeken wij naar invallers via een andere school of een uitzendbureau. Mocht ook dit niet lukken, springen medewerkers in die niet voor een groep staan, wordt een groep verdeeld of als het echt niet anders kan naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In iedere groep bieden wij de uitleg bij de lessen aan op drie niveaus, om aan te sluiten bij de behoefte aan ondersteuning van ieder kind. We bieden verlengde instructie aan de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en kunnen onze boven gemiddeld scorende leerling voldoende uitdaging, verdiepen en verrijking bieden. In de groepen 1 en 2 kunnen wij anderstalige kinderen aannemen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven