Van Hoogstratenschool

Spaarwaterstraat 21 2593 RM Den Haag

  • Schoolfoto van Van Hoogstratenschool
  • Schoolfoto van Van Hoogstratenschool

In het kort

Toelichting van de school

De Van Hoogstratenschool valt onder het schoolbestuur SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden). Onze school is onderdeel van een Brede Buurtschool in Bezuidenhout. Wij werken nauw samen met peuterleerplek ‘t Hoogstraatje en de (naschoolse)opvangorganisatie 2-Vriendjes. Alle benodigde voorzieningen vindt u onder één dak. De Van Hoogstratenschool verzorgt het onderwijsgedeelte. We hebben een prachtig groen schoolplein waarin kinderen kunnen werken en leren. Onze school ligt naast een groot sportveld waarsport en spel aangeboden wordt. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Divers
  • Betrokken
  • Doelgericht
  • Breed aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven