O.G. Heldringschool

IJsvogelplein 10 2566 VS Den Haag

  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool
  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool
  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool
  • Schoolfoto van O.G. Heldringschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een moderne, open, christelijke basisschool, waar iedereen van harte welkom is. Ons motto is `Veilig Samen Groeien` waarbij ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. In ons schoolgebouw is er ruimte voor werken in de klassen en we hebben veel plekken en open ruimtes voor vieringen en (samen)werken. Naast de overdracht van kennis is er op de O.G. Heldringschool veel aandacht voor Kunst, cultuur- en technieklessen en er worden regelmatig sportactiviteiten georganiseerd. Buiten school wordt er aan sporttoernooien deelgenomen. Vanuit een positief mensbeeld willen wij de kinderen laten zien en ervaren dat het leven zinvol, kleurrijk en waardevol is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Samen
  • Groeien
  • Ambitie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft bij de start 17 groepen, verdeeld over acht jaarklassen. We hebben drie groepen 1 die plaatsbieden aan de vierjarigen. Vanaf groep 2 zijn er per leerjaar twee groepen. Wij kennen op onze school een onder- midden- en een bovenbouw. De groepen 1 en 2 vormen de onderbouw, de groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw en de groepen 6, 7 en 8 vormen de bovenbouw.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
409
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens de pauze eten de kinderen die overblijven onder leiding van de leerkracht in hun eigen lokaal. Daarna gaan zij buiten spelen. Er zijn pleinwachten en pedagogisch medewerkers die toezicht houden. De pleinwachten hebben een cursus gevolgd en hebben regelmatig overleg met de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven