Oranje Nassauschool voor christelijk basisonderwijs

Weissenbruchstraat 119 2596 GD Den Haag

Schoolfoto van Oranje Nassauschool voor christelijk basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

"Groeien doe je bij ONS!"

Kinderen groeien door aandacht en een veilige, uitdagende leeromgeving. De Oranje Nassauschool biedt dit uitdagende onderwijs binnen een gezellige school waar kinderen zich snel thuis voelen. We dragen graag bij aan het het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en ontwerpend en ontdekkend leren om dagelijks te komen tot betere prestaties. De school, een gebouw met klassieke uitstraling, kan zich buigen over een lange traditie van goed onderwijs. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn trots op de school.

De school kenmerkt zich door een prettige open sfeer waarbinnen we vertrouwen, respect, geborgenheid en hoge kwaliteit van het onderwijs nastreven. De ONS biedt onderwijs in kleine groepen en is een begrip in de wijk. In de schoolgids en in ons schoolplan 2019-2023 hebben wij uitgebreid onze ambities en doelen beschreven van ons onderwijs. Deze vindt u op de website van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontmoeten
  • Verbinden
  • Betrokken
  • Betrouwbaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op grond van de gemaakte prognose zal de Oranje-Nassauschool de komende jaren groeien.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
313
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen volgen dezelfde schooltijden. De kleuters hebben 10 maal per jaar een Margedag op vrijdag.

Vanaf 4 jaar nemen alle kleuters deel aan het onderwijs op school. We vinden het belangrijk dat kleuters leren van en met elkaar, de leerlingen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in de groep. De lestijden van drama worden wel per leerjaar aangeboden, voor groep 1 en groep 2.

De schooltijden voor de lunchpauze zijn verschillend. Overblijven is vrijwillig, gebruikelijk is wel dat alle leerlingen overblijven op school.

De groepen 1/2 spelen tijdens de lunchpauze buiten op het Kleuterplein van 11.30-12.15 en lunchen met de leerkracht van 12.15-12.45 in de groep.

De groepen 3,4,5 spelen tijdens de lunchpauze buiten van 11.30-12.15 en lunchen met de leerkracht van 12.15-12.45 in de groep.

De groepen 6,7,8 spelen tijdens de lunchpauze buiten van 12.15-13.00 en lunchen van 11.45-12.15 met de leerkracht in de groep.

De buitenspeelpauze wordt op de ONS Johan Cruyff speelplaats sportief begeleid door de sport medewerkers van Sport Talent van het Talentenhuis. Voor ouders is er de mogelijkheid als vrijwilliger te participeren in het overblijfschema tijdens de buitenspeelpauze. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven