Kindcentrum Vroondaal

Bertrand Russelllaan 16-18 2553 DP Den Haag

Schoolfoto van Kindcentrum Vroondaal

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In overleg met het team is een protocol opgesteld waarin aangegeven is welke stappen wij ondernemen wanneer een leerkracht vervangen moet worden. In het kort worden achtereenvolgens de volgende stappen gezet in het geval dat een teamlid vervangen moet worden: 1. Interne vervangers benaderen uit ons eigen Vroondaalteam. 2. Indien deze interne vervangers niet inzetbaar zijn, worden mogelijke externe vervangers gevraagd. 3. De groep van de afwezige leerkracht wordt opgedeeld of een leerkracht wordt vrij geroosterd door zijn/haar groep leerlingen te verdelen over andere groepen. Hiervoor is in elke groep een schema aanwezig waarop staat aangegeven hoe deze verdeling plaats zal vinden, met eventuele bijzonderheden van de leerlingen (bijvoorbeeld medicijngebruik en buitenschoolse opvang). 4. Een groep leerlingen wordt naar huis gestuurd. Als tijdens het uitvoeren van stap 3 blijkt dat ook voor de volgende dag geen vervangingsmogelijkheden zijn, dan krijgen de kinderen van de desbetreffende groep diezelfde middag een brief mee naar huis waarin staat dat zij de volgende dag geen school hebben. Hiermee hebben de ouders nog de mogelijkheid om indien nodig hun kind elders onder te brengen die dag. 5. Wanneer er meerdere dagen geen vervangingsmogelijkheid is, dan worden steeds verschillende groepen naar huis gestuurd. Dit doen wij ter spreiding van de ‘gemiste’ lesdagen. 6. Uw kind wordt nooit zonder uw medeweten naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen ons Vroondaal Projectonderwijs geven leerkrachten de kinderen van alle groepen les in hun eigen vakspecialisatie.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Doordat er met alle leerlingen en hun ouders startgesprekken gevoerd worden in het begin van het schooljaar is goed inzichtelijk wat de leerkracht van de leerling kan verwachten en hoe de leerling benaderd dient te worden. Samen bepalen we het doel en tevens de weg die we bewandelen naar het behalen van dat doel toe. Doordat leerlingen hier intensief bij betrokken worden gaat het doel leven en zijn ze bereid om hiervoor te werken.  De leerkrachten zijn in staat om een individueel plan te maken voor de leerling eventueel samen met de intern begeleider. De methoden die gebruikt worden spelen hier ook op in.

Op onze school: Op ons Kindcentrum hebben we een horizontaal rooster waardoor de mogelijkheid ontstaat om de instructie te volgen in een ander leerjaar. Hierdoor kan de leerkracht naar boven of naar onder toe meer dan voldoende differentiëren in de lesstof waardoor de leerlingen op hun eigen niveau werken. Kindcentrum Vroondaal werkt in de middagen met projectonderwijs wat voornamelijk plaatsvindt in thema's. Hierbij wordt van de leerlingen verwacht dat ze onderzoekend werken. Leerlingen stellen hierbij hun eigen leervragen op en werken op deze manier op niveau.  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven