Kindcentrum Vroondaal

Bertrand Russelllaan 16-18 2553 DP Den Haag

Schoolfoto van Kindcentrum Vroondaal

In het kort

Toelichting van de school

Kindcentrum Vroondaal biedt opvang en onder­wijs onder één dak. Ons doel is om kinderen ervaringsgewijs te laten leren, de nieuwsgie­righeid te prikkelen, talenten te ontdekken en uw kind als uniek individu te benaderen. En dit alles op actieve en gezonde wijze, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In ons kindcentrum bewegen kinderen zich in een afwisselende en stimule­rende omgeving. Daarnaast zorgen wij voor een warme, vertrouwde plek waar kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar zich thuis voelen. Waar iedereen zichzelf kan zijn, maar wel rekening houdt met anderen. Op vooruit­strevende en flexibele wijze halen we iedere dag, in alle opzichten, het optimale uit uw kind. We staan niet stil, maar zoeken naar vernieuwing en verandering. We laten ons inspireren door de toekomst zodat uw kind straks als actieve wereldburger klaar is voor de wereld die hem/haar te wachten staat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Inspirerend
  • Onderzoekend
  • Nieuwsgierig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum Vroondaal is een grote school in de wijk Vroondaal. We groeien door naar een 'drie-stromenschool' (van elk leerjaar drie groepen).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
627
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle documenten die wij gebruiken voor sociale veiligheid en veiligheid thuis (meldcode) zijn te vinden op onze schoolwebsite.

Terug naar boven