Koetsveldschool

Zwaardvegersgaarde 25 2542 TC Den Haag

Schoolfoto van Koetsveldschool

In het kort

Toelichting van de school

De Koetsveldschool is dé school voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen die zeer moeilijk leren(ZML). De leerlingen leren gewoon lezen, rekenen en schrijven, maar leren ook om samen te werken en samen te leven.Ons onderwijs is gewoon waar het gewoon kan en alleen speciaal waar dat nodig is.

Leren kan soms best moeilijk zijn, dus zorgen wij altijd voor extra hulp. Het onderwijs in de groepen wordt verzorgd door een leerkracht en een assistent en het aantal leerlingen per groep is klein. Dit waarborgt de individuele aanpak die bij onze leerlingen zo goed werkt. Samen zorgen wij ervoor dat het leren leuk blijft en dat de leerlingen trots kunnen zijn op alles wat zij kunnen. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven