Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353 2566 DA Den Haag

  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Vensters-vragenlijst is online afgenomen en de resultaten van het leerlingtevredenheidsonderzoek geven een correct beeld.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is online afgenomen middels het onderzoeksysteem van 'Kwaliteitscholen'.

Dit systeem maakt gebruik van een vierpuntschaal. ‘Scholen op de kaart’ maakt een vertaalslag naar een tienpuntschaal waardoor een score van 97,3% tevreden tot zeer tevreden (op de vraag: 'In hoeverre gaat uw kind met plezier naarschool?), resulteert in het cijfer 8,6.

En 95,5% tevreden tot zeer tevreden (op de vraag: ‘Welk rapportcijfer geeft u de school?,) vertaalt ‘Scholen op dekaart’ naar een 7,5.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven