Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353 2566 DA Den Haag

  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het leerlingtevredenheidsonderzoek is online afgenomen middels het onderzoeksysteem van Vensters en geeft een correct beeld.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is online afgenomen middels het onderzoeksysteem van 'Kwaliteitscholen'.

Dit systeem maakt gebruik van een vierpuntschaal. ‘Scholen op de kaart’ maakt een vertaalslag naar een tienpuntschaal waardoor een score van 97,3% tevreden tot zeer tevreden (op de vraag: 'In hoeverre gaat uw kind met plezier naarschool?), resulteert in het cijfer 8,6.

En 95,5% tevreden tot zeer tevreden (op de vraag: ‘Welk rapportcijfer geeft u de school?,) vertaalt ‘Scholen op dekaart’ naar een 7,5.

Tevredenheid
7,3

Terug naar boven