Eerste Nederlandse Montessori School

Laan van Poot 353 2566 DA Den Haag

  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School
  • Schoolfoto van Eerste Nederlandse Montessori School

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Eerste Nederlandse Montessori School (ENMS), mooie school achter de duinen. Een school helemaal van deze tijd, maar met een rijke historie. Meer dan 100 jaar geleden had Den Haag de primeur met onderwijs gebaseerd op de zeer vernieuwende inzichten van Maria Montessori. Onderwijs waarin het kind en zijn eigen mogelijkheden tot ontwikkeling centraal staan.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de ENMS. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij als school een toelichting als bewijs bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties van de ENMS.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer mij het zelf te doen
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Laat uw woorden geteld zijn
  • Van concreet naar abstract

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
316
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. De kinderen eten met de leidster in hun eigen groep. Om 8.30 uur starten de lessen. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de kinderen om 14.45 uur vrij; woensdag al om 12.15 uur.

De schooldeuren gaan om 08.15 uur open. Mede voor een ieders rust en veiligheid sluiten we de voordeur om 8.30 uur. De pauzetijd tussen de middag is voor de kinderen in groep 1-4 één uur, de groepen 5-8 hebben recht op een half uur pauze. De kinderen eten hun brood en fruit met hun eigen leid(st)er in de groep. Zij nemen in hun tas eten en drinken mee van thuis. Tijdens het overblijven spelen de kinderen ook buiten. Er wordt dan toezicht gehouden door vaste overblijfleiding en/of teamleden. Bij slecht weer blijven de kinderen in de groep.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven