Nutsschool Zorgvliet

Adriaan Goekooplaan 13 2517 JX Den Haag

Schoolfoto van Nutsschool Zorgvliet

Het team

Toelichting van de school

Het team van Nutsschool Zorgvliet is een stabiel, hecht en ervaren team en kent ongeveer 20 personen. Het team is de afgelopen jaren verjongd. Dit heeft een positieve invloed gehad op gewenste ontwikkelingen binnen de school. De school heeft er voor gekozen om te werken met diverse expertleraren die voor de uitvoering (praktisch en beleidsmatig) van hun expertise binnen de school vrijgesteld worden van lesgevende taken. Expertleraren hebben over het algemeen een Master gevolgd. 

We kennen vakdocenten ten aanzien van beeldende vorming, muziek en bewegingsonderwijs. 


Nutsschool Zorgvliet is een van de opleidingsscholen van de Haagse Hogeschool. Wij hebben jaarlijks veel studenten vanuit de verschillende fasen van de opleiding over de vloer.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht proberen wij in eerste instantie een vaste invaller in te schakelen. Lukt dit niet, dan neemt één van de teamleden de groep over of wordt de groep verdeeld. Slechts in een uiterst geval zullen we overgaan tot het naar huis sturen van leerlingen en alleen als er vooraf contact met de ouders en het bestuur is geweest. Het verzuim onder personeel op Zorgvliet is jaarlijks bijzonder laag. 

In het geval dat een leerkracht voor bepaalde zaken verlof krijgt, bijvoorbeeld voor nascholing of een bruiloft, zorgt de school voor vervanging. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Zorgvliet krijgen alle leerlingen 2 keer in de week bewegingsonderwijs van een vakdocent. Daarnaast hebben wij vakdocenten voor muziek en handvaardigheid. Ook huren wij regelmatig externe partijen in voor periodes waarin o.a. workshops worden gegeven op het gebied van ontdekkend- en onderzoeken leren worden gegeven.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

‘Spel is de meest wezenlijke vorm van bezig zijn van het zich veilig voelende kind in een wereld die nog van alles kan blijken te zijn.’[1]
Deze uitspraak geldt in onze ogen nog steeds. De kleuters krijgen veel gelegenheid om te spelen, zowel buiten op het plein als binnen in het klaslokaal en/of het speellokaal.
Bij de 4/5-jarigen ligt de nadruk op het spelen en het wennen aan het naar school gaan. De 5/6-jarigen spelen ook nog dagelijks, maar worden daarnaast voorbereid op de leer- en vormingsgebieden van groep 3. Beide kleutergroepen werken en spelen aan de hand van thema’s of onderwerpen die aansluiten bij hun belevingswereld. Wij werken aan de hand van de doelen van de methode Inzichtelijk en gebruiken voor de invulling van ons onderwijs diverse methodes als bron. De kinderen werken met zeer divers ontwikkelingsmateriaal.
Ook aan de creatieve vorming wordt veel aandacht besteed. In de groepen wordt (voornamelijk spelenderwijs) gewerkt aan:

  • lichamelijke ontwikkeling
  • zintuiglijke ontwikkeling
  • taalontwikkeling (w.o. de Engelse taal)
  • muzikale ontwikkeling
  • expressieve ontwikkeling
  • sociaal/emotionele ontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling

    [1] Pedagoog Langeveld

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op Nutsschool Zorgvliet streven wij er naar iedere leerling die zorg te geven die het nodig heeft. Dit doen wij middels ons leerlingvolgsysteem en er is nauw contact tussen de leerkrachten waardoor extra zorgbehoefte tijdig gesignaleerd kan worden. De Interne Begeleider monitort de kwaliteit van zorg binnen de school. 
Daarnaast realiseren wij ons ook dat een en ander sterk gekaderd moet om een realistische onderwijssituatie te creëren. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte/zorgvragen wordt telkens op individuele basis gekeken of de benodigde zorg door de school geleverd kan worden.

 

Wij kijken naar de mogelijkheden van groei. Wanneer wij, in overleg met ouders, constateren dat een leerling cognitief en/of emotioneel stagneert in zijn/haar ontwikkeling, zullen wij hulp inroepen van het samenwerkingsverband (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) en/of andere externe partijen. In een uitzonderlijk geval kan het zijn dat wij het advies geven tot plaatsing op het s(b)o. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven