Nutsschool Zorgvliet

Adriaan Goekooplaan 13 2517 JX Den Haag

  • 1923-2023
  • 1923-2023
  • Schoolfoto van Nutsschool Zorgvliet
  • Schoolfoto van Nutsschool Zorgvliet

In het kort

Toelichting van de school

Nutsschool Zorgvliet is een Nederlandstalige school, gelegen in de Internationale zone van de wijk Zorgvliet, op de grens van het Statenkwartier en de Archipelbuurt. De oude, tot school verbouwde villa, ligt prachtig verstopt in het groen tussen het Catshuis en de Chinese Ambassade. De villa is na de oorlog verbouwd tot schoolgebouw voor Nutsschool Zorgvliet. Sinds die tijd wordt de school vooral bezocht door kinderen vanuit de ons omringende wijken, maar ook kinderen vanuit het Zeeheldenkwartier en Bomenbuurt en Centrum-Den Haag bezoeken onze school. Het maximale aantal leerlingen is 240, verdeeld over 9 groepen. De leerling opbouw is al jaren stabiel, er is onveranderlijk een wachtlijst voor alle leerjaren. Van oudsher is Nutsschool Zorgvliet een school met een Neutraal Bijzondere achtergrond, waar goed, ambitieus onderwijs, zonder denominatie gegeven wordt, passend bij de vraag naar kennis en vaardigheden van onze doelgroep in deze tijd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig en familiair
  • Brede vorming
  • Eigentijds onderwijs
  • Ambitieus
  • Betrokken ouders en kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nutsschool Zorgvliet kenmerkt zich door een stabiel aantal leerlingen verdeeld over 9 groepen. Groep 1 is gesplitst in twee kleinere groepen waar de jongste kleuters op een rustige en speelse manier kennis kunnen maken met de basisschool. 

Van groep twee t/m acht heeft Nutsschool Zorgvliet van ieder leerjaar 1 groep. De groepen zijn in principe niet groter dan 30 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zorgvliet is een school zonder officieel continurooster, maar desondanks blijven alle leerlingen over op school. Deze overblijf wordt door ons eigen docententeam ingevuld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven