Nutsschool Zorgvliet

Adriaan Goekooplaan 13 2517 JX Den Haag

Schoolfoto van Nutsschool Zorgvliet

In het kort

Toelichting van de school

Nutsschool Zorgvliet is gelegen in de Internationale zone van de wijk Zorgvliet, op de grens van het Statenkwartier en de Archipelbuurt. De oude, tot school verbouwde villa, ligt prachtig verstopt in het groen tussen het Catshuis en de Chinese Ambassade. De villa is na de oorlog verbouwd tot schoolgebouw voor Nutsschool Zorgvliet. Sinds die tijd wordt de school vooral bezocht door kinderen vanuit de ons omringende wijken, maar ook kinderen vanuit het Zeeheldenkwartier en Bomenbuurt en Centrum-Den Haag bezoeken onze school. Het maximale aantal leerlingen is 240, verdeeld over 9 groepen. De leerling opbouw is al jaren stabiel, er is onveranderlijk een wachtlijst voor alle leerjaren. Van oudsher is Nutsschool Zorgvliet een school met een Neutraal Bijzondere achtergrond, waar goed, ambitieus onderwijs, zonder denominatie gegeven wordt, passend bij de vraag naar kennis en vaardigheden van onze doelgroep in deze tijd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kind inclusie
  • Onderzoekende houding
  • Vertrouwen
  • Ambitieus
  • Brede vorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nutsschool Zorgvliet kenmerkt zich door een stabiel aantal leerlingen verdeeld over 9 groepen. Groep 1 is gesplitst in twee kleinere groepen waar de jongste kleuters op een rustige en speelse manier kennis kunnen maken met de basisschool. 

Van groep twee t/m acht heeft Nutsschool Zorgvliet van ieder leerjaar 1 groep. De groepen zijn in principe niet groter dan 30 leerlingen.
Veel vaklessen (muziek, handvaardigheid en gym) worden in halve groepen gegeven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zorgvliet is een school zonder officieel continurooster, maar desondanks blijven alle leerlingen over op school. Deze overblijf wordt door ons eigen docententeam ingevuld.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bij zorgvliet werken we aan de hand van een anti-pestprotocol en staan er diverse zaken beschreven in ons schoolplan en de mindmap.
Daarnaast is er een werkgroep actief met ouders en onze expertleraar Sociaal- Emotionele ontwikkeling die regelmatig met elkaar rond te tafel zit waarbij dit thema aan bod komt. 

Terug naar boven