Prinses Catharina-Amaliaschool

Cicerostrook 9 2493 ZL Den Haag

Schoolfoto van Prinses Catharina-Amaliaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Op de openbare basisschool Prinses Catharina-Amalia leren wij allemaal: kinderen, leerkrachten, ouders en onze externe contacten. Daarbij maken we gebruik van onze talenten. Ieder in zijn/haar eigen kracht.

Wij bereiden ons voor op de snel veranderende maatschappij door de focus te leggen op leerprocessen. Wij zijn innovatief en leggen de nadruk op het bewust aanleren van zes vaardigheden waarbij wij gebruik maken van technologie en digitalisering.

Bij de instructie van RTL-vakken (rekenen, taal en lezen) ligt de nadruk op de strategie en het aanbrengen van denkstructuren om oplossingsgericht te werk te kunnen gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goed en betekenisvol
  • vreedzaam
  • innovatief
  • werken in thema's
  • ontdekken en uitdagen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de aanvang van dit schooljaar zijn er ongeveer 340 leerlingen, verdeeld over 15 groepen. De school staat aan de Cicerostrook 9 in de Haagse woonwijk Leidschenveen. Onze leerlingen zijn een representatieve afspiegeling van de huidige samenleving en dat zorgt voor een rijke samenwerking en een gegronde voorbereiding op hun toekomst. 

Als basisschool verzorgen wij het onderwijs en tso voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Met diverse samenwerkingspartners onder 1 dak zorgen wij voor  rust en overzicht en een doorgaande ontwikkellijn van kinderen. Samen met de Vlietkinderen en PLP Amalia maken wij het voor ouders mogelijk om zorg voor kinderen en werk te combineren vanaf 7.30 - 18.30 uur.

Bij ons vind je:

  • goed onderwijs door gedreven leerkrachten
  • een veilig schoolklimaat
  • een omgeving waarin ieder kind gezien wordt
  • opvang en leren onder 1 dak

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
325
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samenwerking met opvang

In ons schoolgebouw is er een mogelijkheid voor voor- en naschoolse opvang. Dit wordt aangeboden door kinderopvangorganisatie Vlietkinderen, locatie De Vuurtoren. 

Daarnaast zijn er nog vier organisaties die de kinderen bij ons op het schoolplein komen halen voor de naschoolse opvang: De Flinstones, Partou, SKS, Alles kids! en 2Samen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven