Openbare Basisschool Ypenburg

Böttgerwater 21 2497 ZJ Den Haag

Schoolfoto van Openbare Basisschool Ypenburg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van OBS Ypenburg te Den Haag.

Onze school is een kleinschalige, kleurrijke openbare basisschool gevestigd in de wijk Waterwijk in Ypenburg.

Op deze pagina vindt u informatie over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school zelf. Waar nodig geven wij een toelichting op de cijfers, zodat u een goed en betrouwbaar beeld heeft over onze school en onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Ontmoeten & betrokkenheid
  • autonomie,verantwoordelijkheid
  • Integriteit
  • Integriteit, positiviteit, kwa

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Momenteel telt onze school rond de 150 leerlingen die verdeeld zijn over 6 groepen. Het team bestaat uit één directeur, één adjunct directeur, leerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, een vakleerkracht Engels, een administratieve kracht en een conciërge.  

Wij zijn een openbare school voor kinderen van 4 tot 12-13 jaar. Onze school maakt deel uit van stichting “De Haagse Scholen”. Onze school staat open voor alle kinderen. Wij trachten een klimaat te scheppen waar iedereen verschillen in huidskleur, geloof, cultuur en geslacht accepteert en respecteert. De openbare school is de plaats bij uitstek, waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten. De kinderen leren, spelen en ontwikkelen zich met respect voor elkaars leef- en zienswijze. De verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden draagt bij aan de algemene ontwikkeling van het kind. De openbare basisschool bereidt de kinderen bij uitstek voor op de toekomstige deelname aan de samenleving.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
31
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven