Insp S De Vriesschool

Heliotrooplaan 35 2555 MA Den Haag

Schoolfoto van Insp S De Vriesschool

In het kort

Toelichting van de school

De Inspecteur S. de Vriesschool is een school voor Zeer moeilijk lerende kinderen. De Inspecteur S. de Vriesschool bestaat uit een SO en VSO afdeling. In dit Venster zullen we het SO bespreken. Het SO heeft zes groepen. De groepen zijn zorgvuldig ingedeeld, waarbij de mogelijkheden en behoeften van de leerling centraal staan. Wij maken gebruik van de kerndoelen voor het ZML onderwijs. In het SO zijn vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen, taal en wereldorientatie van groot belang. Daarnaast is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, het bewegingsonderwijs en kunstzinnige vorming. Dit bieden wij aan volgens het principe van meervoudige intelligentie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
94

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven