School voor Speciaal Basisonderwijs De Haagse Beek

Bentelostraat 59 2545 NV Den Haag

  • De Haagse Beek vindt het samen vieren van tradities en feesten belangrijk.
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Haagse Beek

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Haagse Beek. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid.

De Haagse Beek is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze kinderen hebben behoefte aan een veilig en warm pedagogisch klimaat. Dat klimaat bieden wij. Hat accent bij ons onderwijs ligt op de vakken lezen, spellen en rekenen. Zonder de realiteit uit het oog te verliezen, hebben wij hoge verwachtingen van onze kinderen. Deze verwachtingen willen wij samen met u als ouders waarmaken.

DE HAAGSE BEEK, SPECIAAL VOOR JOU!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven