Basisschool De Voorsprong

Ruijsdaelstraat 11 2525 AA Den Haag

Schoolfoto van Basisschool De Voorsprong

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zoveel mogelijk extra inzet van intern personeel. Leerlingen worden in principe niet verdeeld. Indien er een externe invalkracht voorhanden is kan daar ook gebruikt van gemaakt worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het kader van extra lessen binnen het Leer Kansen Profiel, zijn voor de volgende vakken, vakleerkrachten bij ons op school actief:

MUZIEK, DRAMA, DANS, SPORT, ICT, TECHNIEK en BOEKENCLUB

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leerlingen gaan naar school van 8.30 uur tot 15.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag gaan zijn naar school van 8.30 uur tot 12.20 uur. 

De leerjaren 1/2 werken met 'speelplezier' Daarnaast zijn er uren voor 'LKP'en is er ruim de tijd voor bewegen zowel op het schoolplein, als in het speellokaal o.b.v. de leerrkacht, als in de gymzaal o.b.v. een vakdocent. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Extra schooltijd voor LKP

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie bijlage 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven