Het Galjoen

Anna Blamanplein 15 2525 ZV Den Haag

  • Op het Galjoen krijgen kinderen kansen om niet alleen leertalent maar ook meer talent te ontwikkelen.
  • In de onderbouw leren de kinderen door te spelen. De ontwikkeling wordt gericht gestimuleerd door rijk spel.
  • Op het Galjoen werken kinderen aan hun eigen doelen en passen ze kennis ook toe in opdrachten. Zo hebben ze echt iets aan wat ze leren.

Het team

Toelichting van de school

Op het Galjoen werken veel zeer ervaren leerkrachten. In de komende jaren zullen een aantal leerkrachten met pensioen gaan. De komende jaren zullen we werken aan de overdracht van kennis aan jonge collega's.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het Galjoen maakt gebruik van de vervangingspool van DHS. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We zijn gestart met de ontwikkeling van Het Galjoen tot brede buurtschool. In het komende schooljaar zullen er allerlei activiteiten worden ontwikkeld om talent te ontwikkelen en te werken aan 21ste eeuwse vaardigheden. Er zal naast de basisvakken taal, rekenen en lezen ook aandacht komen voor o.a. techniek, muziek, creativiteit, expressie, onderzoekend leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

volgt

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven